Thứ Tư, 12 tháng 8, 2009

Tạo hóa

Hang Bà:
Mây đen và sóng:
Và cơn mưa đến ... phía xa xa ...

1 nhận xét:

Xương Rồng Tequila nói...

Thank you so much for your very nice and artistic shots!
Missing you, Dear!
XR Tequila