Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

Mưa

Cơn mưa giữa hạ oi nồng
Nhưng mà cũng đỡ hơn không có gì

Hình ảnh không liên quan:
Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

Nóng

Nóng mà kể dzô, hôhô :)