Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

There is no there there.

Gertrude Stein (Feb 3, 1874 - Jul 27, 1946).

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

Hoa

Tết đã hết rồi, sao còn mảng nở ... :-)