Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2009

?


Ngẩn ngơ
Đau
Leo phải cành cụt ...
Tím
Ngáp
Không có nhận xét nào: