Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Homo homini lupus?

Người với người là chó sói?

Sói hàng năm chỉ gây nên cái chết cho khoảng 10 người. Bằng số người được cho là chết bởi cá mập tấn công.

Thua xa loài muỗi bé nhỏ, đứng đầu bảng, làm chết 725 000 người mỗi năm.


Cái hay là, đứng thứ hai trong bảng các loài động vật giết người nhiều nhất, chính là ... con người.

Giết lẫn nhau, có loài nào hơn loài người không?


Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014