Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

Thềm trước phong rêu

Thềm trước Phong rêu
Hoa kia đã nở
Nghe thoảng Xuân về
Nhẹ chút Hương đưaThứ Năm, 19 tháng 1, 2017

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017