Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Bruxells-Bruges

Nhân xem ảnh bạn Bính khoe đi chơi ở Bruxells-Bruges, thấy mấy bạn chụp hình bên một bức tượng hay hay.

Là bức tượng này đây:Mình bèn tò mò tìm hiểu thử.

Té ra đó là một đài phun nước, có bức tượng lớn hơn người thật của một chính trị gia tên là Charles Buls. Ông này từng là thị trưởng thành phố.

Trên tượng có cả con chó của ổng, đang cắn tay áo, hihi.
Nhân tiện, xem thêm mấy bức tượng thú vị ở đó, hehe:
Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013