Thứ Hai, 29 tháng 6, 2009

?

Li ti đi dưới gầm trời
Vẫn lo nhiều lúc mây rơi trúng đầu

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2009

?

Tàm thổ ty

Phong nhưỡng mật

Nhân bất học

Bất như vật

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2009

Nịnh

Trong nhà hàng, một bà già đỏm dáng cao giọng: "Cho món gà quay nhé!"

- Có ngay, thưa bà! - bồi bàn đáp.

- Gà còn non không đấy?

- Thưa, không được như bà đâu ạ!


Nếu thực như thế (không được non ... như bà, hehe) thì kết quả của màn này có thể là một cái dạ dày (già) trống rỗng và ... một hàm răng (giả) đi tong. Haha.

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2009