Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

Chuột thí nghiệmTrong lồng ...... chui ra ...... và khoe bụng, hehe ...(...)