Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Tháng nắng

Thăm vườn khi gà đã lên chuồng ...Chiều như mọi chiều ...Trước ống kính LqA.