Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

...

Từ trong nhà ...
ra ngoài sân ...
đến lab.


Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

Quà

Năm mới nhận được quà, thanks bạn rất nhiều :)


Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

Tết dương lịch


Biển Cửa Đại ... :-(
Từ cầu Cửa Đại nhìn ra cửa sông ...
Và từ Coco River nhìn lên cầu Cửa Đại ... :-)