Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

TSh, TTY


Sóng thiên cổ khóc, biển tang chế
Hữu hạn nào không tủi nhỏ nhoi?
Tiếc ta chẳng được bao nhiêu lệ
Nên tưởng trùng dương khóc trắng trời

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Mai

San san tiên cốt thuỳ năng cận
Tự dữ Lâm gia khủng vị chân
Lũng thủ chỉ kim xuân ý bạc
Sơn trung tự tích cố nhân hy

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Mẹ và con gái và ...

Chỉ một mẹ một con nên ... mập ù và lười vô đối, cả tháng mới chịu chui ra khỏi ổ ...


Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

!

Lâm thủy chủng hoa tri hữu ý
Nhất chi hóa tác lưỡng chi khan