Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2020

Xuân Hạ

Một ngày, Xuân lấp ló
Rồi, Hạ, bỗng thập thò :-)Thứ Ba, 5 tháng 5, 2020

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020

Hướng dương


Nở cả rồi, nhưng dường như vẫn chưa biết mặt trời nơi mô ...

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2020