Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019

Sài Gòn xưa ...

Sài Gòn. Chẳng biết góc nào, năm nào. Nhưng ấn tượng về một trật tự không hề nhẹ ...

Bonus: Từng thắc mắc, vì sao gọi Hồ Con Rùa ...


Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2018

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018