Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Mẹ và con gái và ...

Chỉ một mẹ một con nên ... mập ù và lười vô đối, cả tháng mới chịu chui ra khỏi ổ ...


Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

!

Lâm thủy chủng hoa tri hữu ý
Nhất chi hóa tác lưỡng chi khan

!

Bách tuế khai hoài năng kỷ nhật
Nhất sinh tri kỷ bất đa nhân

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

PTH

Dễ giải thích hơn cả, đó là sự cẩu thả, gia tài nổi tiếng của người Việt mà mọi giai tầng xã hội đều thừa hưởng trọn vẹn, không ai phải thua thiệt. Bình dân thì vô tâm chểnh mảng, trí thức thì phiên phiến qua loa, quan chức thì tùy tiện tắc trách, lễ nghi thì rườm rà luộm thuộm, phép tắc thì xập xí xập ngầu, tôn giáo thì hời hợt chắp vá, văn hóa thì bừa bãi tầm phào, khoa học thì qua quýt nhất thời, y tế thì sơ sài bất cẩn, ở thì tạm bợ, ăn thì bẩn thỉu, mặc thì dễ dãi, giao thông thì đi bừa, kinh tế thì làm bừa, truyền thông thì nói bừa, đạo đức thì sống văng mạng. Trong bối cảnh ấy, một dấu chấm bạ đâu quăng đấy lên giấy là điều tối thiểu để báo hiếu truyền thống.

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019