Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

Nghèo

Tỉ lệ người nghèo (thu nhập dưới 653k VNđ / tháng) ở các tỉnh thành VN năm 2010, theo WB:


Trên cả nước là khoảng chừng 20%.

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

Sleepless @ ST

20 năm vẫn chạy tốt, nhưng có lẽ đây là lần cuối hắn chăm sóc cho bạn này:
Thành phố bắt đầu đi ngủ:
Đêm trắng của hắn là một đêm rằm: