Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Ta thấy hình ta những miếu đền

Mai Thảo


Ta thấy tên ta những bảng đường
Đời ta, sử chép cả ngàn chương
Sao không, hạt cát sông Hằng ấy
Còn chứa trong lòng cả đại dương
 
Ta thấy hình ta những miếu đền
Tượng thờ nghìn bệ những công viên
Sao không, khói với hương sùng kính
Đều ngát thơm từ huyệt lãng quên
 
Ta thấy muôn sao đứng kín trời
Chờ ta, Bắc Đẩu trở về ngôi
Sao không, một điểm lân tinh vẫn
Cháy được lên từ đáy thẳm khơi
 
Ta thấy đường ta Chúa hiện hình
Vườn ta Phật ngủ, ngõ thần linh
Sao không, tâm thức riêng bờ cõi
Địa ngục ngươi là, kẻ khác ơi!
 
Ta thấy nơi ta trục đất ngừng
Và cùng một lúc trục trời ngưng
Sao không, hạt bụi trong lòng trục
Cũng đủ vòng quay phải đứng dừng
 
Ta thấy ta đêm giữa sáng ngày
Ta ngày giữa tối thẳm đêm dài
Sao không, nhật nguyệt đều tăm tối
Tự thuở chim hồng rét mướt bay
 
Ta thấy nhân gian bỗng khóc oà
Nhìn hình ta khuất bóng ta xa
Sao không, huyết lệ trong trời đất
Là phát sinh từ huyết lệ ta
 
Ta thấy rèm nhung khép lại rồi
Hạ màn. Thế kỷ hết trò chơi
Sao không, quay gót, tên hề đã
Chán một trò điên diễn với người
 
Ta thấy ta treo cổ dưới cành
Rất hiền giấc ngủ giữa rừng xanh
Sao không, sao chẳng không là vậy
Khi chẳng còn chi ở khúc quanh.


Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Gái lội qua khe

Bùi Giáng


Gái lội qua khe
Nước tự rừng về
Chân gái có gót
Và năm ngón chân
Và một đầu gối
Và trên nữa rất tròn
Đầu tôi có mắt
Nhìn với hai con
Tên là con mắt
Đầu tôi có tóc
Thờ phượng tổ tiên
Vấn khăn quanh tóc
(Mỗi khi khấn vái tổ tiên)
Gái lội qua khe
Tấm quần gái ướt
Hãy ngồi bờ khe
Vắt quần phơi khóm trúc
Tôi cho gái mượn
Khăn tóc trên đầu
Gái lau cho khô
Lau chân ngón gót
Lau hai đầu gối
(Lau bất cứ chỗ nào tùy ý)
Tôi nhắm con mắt
Tôi nghe Tổ Tiên
Ở dưới mồ thức dậy
Lại gần bảo rằng:
Gái cứ tự nhiên
Tùy nghi sử dụng
Gái cứ tự nhiên
Lau bất cứ chỗ nào cũng được

(Tô-Kiều-Ngân trích dẫn trong Mặc khách Sài Gòn)