Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011

Hilda


Ngắm bức tranh này, cứ nghĩ nó nhất định có tên "Bà Tám" ...