Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Viết ngắn 16

Sau sự kiện tàu Bình Minh 02 bị tàu Trung Quốc cắt cáp trên vùng biển của Việt Nam, mình đi dạo qua các blog và Facebook của bạn bè, gặp rất nhiều chữ "đ." và chữ "l." ...

Mình xin không bình luận về sự hay dở của việc dùng những chữ này.

Nhưng mình cảm nhận một cách sâu sắc rằng sau những chữ "đ." và "l." ấy là một TÌNH YÊU.

Lão thầy bói già (ĐVHN)

Khép cửa

Anh khép cửa cho mùa thu cởi áo

Còn em, trút lá ...
... giữa phòng anh


Lá chưa chạm đất

Mà đông đã về! ...

(ĐVHN)

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013