Thứ Hai, 21 tháng 6, 2010

Họa mi

Họa mi ai vẽ nên mi?
Trông thì mi đẹp, hót thì mi hay.
Ai đưa mi đến chốn này?
Nước trong gạo trắng mi ngày ăn chơi,
Lồng son cửa đỏ thảnh thơi,
Mi bay mi nhảy sướng đời nhà mi!
Nghĩ cho mi cũng gặp thì,
Rừng xanh mi có nhớ gì nữa không?

Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2010

Khí Việt

Đọc blog Gã đầu bạc thấy dưới một bức ảnh có chú như vầy:

"Đây là Hói Đợi ("hói" tiếng miền Trung gọi con mương). Tương truyền, vào đời nhà Mạc, một thầy phong thủy Tàu đi qua đây thấy có mạch đất tốt sẽ sinh người tài, bèn tìm cớ xui dân chúng đào con hói này để cắt đứt long mạch. Nhưng khí Việt không mất bởi tay thầy Tàu. Bờ phải hói là địa phận xã Lộc Thủy, quê đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bờ trái hói là địa phận xã Phong Thủy, quê tổng thống Ngô Đình Diệm."

Khí không mất. Chỉ bị chia đôi. Và hai nửa đó còn đánh nhau.

Tiên sư thầy phong thủy Tàu!
Dân chúng nào mà dễ xui dễ khiến làm vậy?