Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

Santé (cont')

Trải chiếu dẹp dơ

Nhà sao nhớp nhúa để  trơ trơ
Trải chiếu còn toan thói lẩn lơ
Lắm lúc chủ lười nên tới nỗi
Gặp cơn khách đến phải tuỳ cơ
Giở ra càng thối thêm mang tiếng
Gập lại cho qua cứ giả lờ
Khuất mắt chẳng qua tuỳ miệng thế
Biết đâu là sạch đâu là dơ

***

Ăn coi nồi ngồi coi hướng

Nhà thì có hướng bếp thì nồi
Coi cả khi ăn đến chỗ ngồi
Cầm đũa ít nhiều thầm hỏi trẻ
Đặt trôn sau trước sẵn trông ngôi
Bạn bè dở miệng cơm còn hết
Cô bác xây lưng lúc tới lui
Trong trẻ hiểu chừng đôi tiếng đấy
Một thiên khúc lễ đã xong rồi

***

Bạc là dân bất nhân là lính

Bạc ác vì sao thói nhuộm sâu
Than dân trách lính khéo câu mâu
Lạ sao con cái không thương bố
Quái nỗi tay chân chẳng đỡ đầu
Ấn mới rời tay xem nhẹ hỏng
Giặc vừa thấy mặt bỏ đi nhầu
Miệng hùm dạ rắn ai yêu được
Cũng bởi nhà quan chớ bởi đâu

***

Vừa sắm bán vườn đã ỉa xuống giếng

Bán vườn rồi giếng để thêm thừa
Sẵn nhịp còn ta ỉa cũng vừa
Ở mấy ngày thôi thây mặc cả
Uống đâu đấy nữa giỏ trôn bừa
Sạch dơ trối mặc thây nhà mới
Trong đục cần chi bến nước xưa
Thói tục so đo càng nhớp nhúa
Ơn nguồn ai đã nhớ cho chưa

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Santé

(Phan Chu Trinh)


Hàng xóm cháy nhà bằng chân như vại

Kìa đâu xóm cháy mấy hàng nhà
Chân vại bằng trơn dễ rúng cà
Chạy chữa bốn bề coi lúc nhúc
Ngồi yên một chỗ vững cha chà
Rủi may trối mặc đèn nhà nấy
Tuông chạm chi đâu bát sóng ta
Mai mốt rủi thì van trối chết
Bà con sao khéo bất nhân à

***

Đi ỉa không biết đàng về

Khôn khéo như trò gẫm mới ghê
Bước ra đi ỉa lộn đàng về
Thịt heo ních quá nên long dạ
Đuôi chó trông theo rủi lạc bề
Chẳng vậy thì sao coi gấp rút
Cớ chi nên nỗi đến u mê
Đàng bên lỗ mũi còn không biết
Lại dám chân người bó đuốc rê


Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

Lê Đạt

Áo gió nổi cây đầy mây lạc phố 
Bằng lăng thư hoa lộ tím tin gì


(Gặp câu hay cóp về đây để)

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

VN

VN không phải là một nước phát triển.

VN không phải là một nước đang phát triển.

VN không phải là một nước chậm phát triển.


VN là một nước khó phát triển.

VN là một nước không thể phát triển.