Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2018

Apple 1 :-)


Không giỡn. Máy vốn chỉ bao gồm mainboard và bộ nhớ. Khách hàng phải tự gắn thêm bàn phím và màn hình. Và tự làm case hihi.

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2018