Thứ Tư, 12 tháng 8, 2009

Cù Lao Chàm

Tàu sớm ra đảo. Nhìn về Sơn Trà. Một dải sương mù giăng ngang mặt biển lên độ cao phải hơn 200m. Chắc nhìn từ xa thế này mới thấy?
VTV!
Lá cây rừng làm thuốc:
20 điều khó. Quá khó?
Ca trực của mình, chỉ vắng kíp trưởng :D.

Không có nhận xét nào: