Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

3D printing

Kết quả hôm qua và hôm nay, hihi


Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

Những cánh tay đầu tiên

Mảnh khảnh và rụt rè ...


Một mai em sẽ lớn

Vươn tới miền sơn khê ...

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

How old do I look

Microsoft thử nghiệm chương trình nhận dạng khuôn mặt, xác định giới tính và tuổi. Hắn bèn nhờ bác Bill vất vả một phen, hehe: