Thứ Ba, 18 tháng 8, 2009

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2009

?


Ngẩn ngơ
Đau
Leo phải cành cụt ...
Tím
Ngáp
Thứ Tư, 12 tháng 8, 2009

Tạo hóa

Hang Bà:
Mây đen và sóng:
Và cơn mưa đến ... phía xa xa ...

Cù Lao Chàm

Tàu sớm ra đảo. Nhìn về Sơn Trà. Một dải sương mù giăng ngang mặt biển lên độ cao phải hơn 200m. Chắc nhìn từ xa thế này mới thấy?
VTV!
Lá cây rừng làm thuốc:
20 điều khó. Quá khó?
Ca trực của mình, chỉ vắng kíp trưởng :D.