Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

Lãng đãng

 

Đất trời như vẫn thế ...
... Hoa cỏ chắc theo mùa?
Người cũng lơn tơn tí ...
Kéo nhau ra công viên chụp hình mới ghê, hehe. Teen quá thể ...