Thứ Tư, 1 tháng 7, 2009

?

Sống ngày nay biết ngày nay
Còn xuân thu cũ ai hay làm gì


...


huhu


...

Không có nhận xét nào: