Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2009

?

Hôm nay đi trực về.
Thấy băng rôn căng ngang đường thế này:

Đầu tư cho phụ nữ là sự lựa chọn sáng suốt.

Haha. Hihi. Hehe.

Thế mà dân gian cứ rằng:

Bắc thang lên hỏi ông trời
Lấy tiền cho gái có đòi được không?

Dân gian ta thế nào ấy chứ?
Hì hì.

Không có nhận xét nào: