Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2009

đọc Lời mẹ dặn

...
Yêu cứ bảo là yêu
Ghét cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu
...
(Phùng Quán)

Không có nhận xét nào: