Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Truyện kinh dị

Theo Uberfacts, truyện kinh dị ngắn nhất thế giới chỉ có 2 câu:

"Người cuối cùng trên thế giới ngồi một mình trong phòng.  Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa."