Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

Mavericks

Chiều Chúa Nhật buồn ...

Quậy chơi ...
Ấn tượng đầu tiên: chậm trời sợ :(

Không có nhận xét nào: