Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

.

cả ngàn trang không gặp từ tả nhớ,

 bới khoảng không sau cuốn sách khép hờ

tìm một từ to bằng một ngàn trống trải, lại nhỏ như một cái xiên dính chặt tim vào xương ức

     mỗi nhịp đập mỗi đau

          không chết được

(NNT)

Không có nhận xét nào: