Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Trong công viên


2 nhận xét:

Cô nhỏ nói...

Ban mai nắng nghiêng nghiêng
Lãn đi chơi công ziên
Ngỡ mình là trẻ nít
Nhoẻn miệng cười hồn nhiên :P

Thủy Nguyệt nói...

:)