Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Doaa Eladl

Vào nhà nữ hoạ sĩ này từ nhà bạn Quỳnh Vy.

Nữ hoạ sĩ Ai cập. Ai cập những ngày này ...
Không có nhận xét nào: