Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Khép cửa

Anh khép cửa cho mùa thu cởi áo

Còn em, trút lá ...
... giữa phòng anh


Lá chưa chạm đất

Mà đông đã về! ...

(ĐVHN)

Không có nhận xét nào: