Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Liên Xô không có sex

http://laodong.com.vn/Su-kien-binh-luan/Ngam-tu-nhung-vong-mot-tha-rong/133103.bld

và chuyện này thật lạ:

http://www.procontra.asia/?p=2903

2 nhận xét:

Cô nhỏ nói...

Cô nhỏ chưa thấy chi cả nhe :"> :))

Thủy Nguyệt nói...

:D