Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

...

Từ trong nhà ...
ra ngoài sân ...
đến lab.


Không có nhận xét nào: