Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

Tết dương lịch


Biển Cửa Đại ... :-(
Từ cầu Cửa Đại nhìn ra cửa sông ...
Và từ Coco River nhìn lên cầu Cửa Đại ... :-)

Không có nhận xét nào: