Thứ Ba, 1 tháng 9, 2009

Phi tinh nhập Nam đẩu

Hàn Thanh Nham quản đạo Tô Tùng, giỏi thiên văn. Thường nói với ta:
"Lúc làm tri huyện Ngọc Sơn, tháng sáu bắt cào cào, ra ngoài đồng trống. Canh tư thức dậy, đang ngồi trên hồ sàng đốc suất nha lại, chợt thấy khách tinh bay vào phận sao Nam đẩu. Giở sách chiêm nghiệm riêng ra, tìm tới mục chép về tai họa ấy, thấy nói trong vòng một tháng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Theo phép phải cắt tóc hơn một tấc, đi từ đông qua tây ba vòng thì có thể dời tai họa qua người khác. Lúc ấy ta lập tức đuổi bọn nha lại ra, theo phép mà làm. Không bao lâu thư ký Lý Mỗ trong dinh thự vô cớ bị dao nhỏ đâm vào bụng mà chết, ta lại không sao. Lý là môn sinh của ta, trẻ tuổi có tài, không ngờ lại chịu tai nạn thay ta, trong lòng rất ngậm ngùi."
Ta đùa nói với Hàn:
"Thuật chiêm nghiệm mà ông nói rất thần kỳ, nhưng như bọn ta không hề biết thiên văn, tối ra ngồi chơi, thấy sao băng rất nhiều, nếu có ngôi nào bay vào Nam đẩu cũng không biết cách trấn áp, thì làm sao được?"
Nói:
"Các ông không biết thiên văn, tuy thấy sao băng bay vào Nam đẩu cũng vô hại."
Ta nói:
"Vậy thì ông cần gì vất vả biết thiên văn, lại rước thêm chuyện mà gây họa cho mình cho người?"
Hàn cười lớn mà không trả lời được.

Lão già lười chép theo Tử bất ngữ của Viên Mai.

Không có nhận xét nào: