Thứ Hai, 13 tháng 4, 2009

Người ốm Trời ốm

Chớp nháng lòa mắt
Sấm động ù tai
Đường đầy hơi đất
Cơm chẳng buồn nhai
Sờ đâu cũng bụi
Ý nghĩ u hoài.

Không có nhận xét nào: