Thứ Tư, 29 tháng 4, 2009

:-(

Mưa.
Chán.
Buồn.

Buồn chán không chỉ tại mưa.

Có chuyện không mấy vui.

Mới biết, tu giữa chợ khó gấp mấy lần tu ở chùa vậy.

:-(

Không có nhận xét nào: