Thứ Ba, 24 tháng 3, 2009

?

ĐM cây bông

Nó không lao động

Ai trồng chật chỗ

Mày nhổ xem sao

Máu trào thiên cổ!

(Nguyễn Đức Sơn)

Không có nhận xét nào: