Thứ Hai, 9 tháng 3, 2009

?

Chiều nay đang ăn cơm thì cô bé thu ngân xinh đẹp phăm phăm tiến thẳng về phía mình, nghiêm trang đặt lên bàn trước mặt mình một mẩu giấy như giấy tính tiền rồi quay đi để lại mùi nước hoa ngào ngạt. Nhưng trên đó không ghi giá tiền phải trả, mà như vầy:
Anh tên gì anh ở đâu năm nay anh bao nhiêu tuổi đã có vợ con gì chưa em giới thiệu anh 1 người nhé nếu được thì điện số máy này 0126678xxxx
(Nguyên văn không sót một dấu câu nào! :-))
Ai mua không tôi bán tôi cho

Không có nhận xét nào: