Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2009

Tết Kỷ Sửu

Mùng 4 từ Huế ra tới nhà thì gần chiều. Cúng đưa. Mùng 5 mùng 6 nằm nhà. Mùng 7 vào Đà Nẵng. Mùng 8 gặp mặt đầu năm. Sau đó kéo nhau vào Điện Dương.

Câu cá ...Thả lưới ...
Nướng ...
và ... nướng ...
... dzô ô ô ...

Hết Tết.

Không có nhận xét nào: