Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2009

Tết Kỷ Sửu

Sáng mùng 3 vào Huế họp lớp. Chính thức là lần đầu tiên sau gần 23 năm. Kể từ khi tốt nghiệp lớp 12 năm 1986.
Xem lại vài hình cũ. Cái này ở nhà Quang Đức năm 1998 (?):
Cái này đâu đó năm 1991 (?):
Năm 1986:
Năm 1983:

Không có nhận xét nào: