Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2008

Gốm Thanh Hà (2)

Đều xoay, tay khéo.


Sớm nắng, lâu mưa.


Đượm củi,


thông lò.


Bắt đầu từ Đất.

Không có nhận xét nào: