Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2008

Gốm Thanh Hà (1)

Tò he (không to hè!).


Trang trí.


"Phúc".


Ngả nghiêng "phồn thực".


Bụng rộng mà miệng tí tì ti
Chỉ biết tiền thôi, chẳng biết gì ...
(Nay không còn "ăn" bằng miệng nữa (?!))

Không có nhận xét nào: