Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Ra khỏi ổ

Sáng nay vừa ra khỏi ổ. Giờ kêu ầm ĩ vì không leo lên bậc tam cấp được.

Không có nhận xét nào: