Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Mẹ và con gái và ...

Chỉ một mẹ một con nên ... mập ù và lười vô đối, cả tháng mới chịu chui ra khỏi ổ ...


Không có nhận xét nào: