Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2018

Apple 1 :-)


Không giỡn. Máy vốn chỉ bao gồm mainboard và bộ nhớ. Khách hàng phải tự gắn thêm bàn phím và màn hình. Và tự làm case hihi.

Không có nhận xét nào: