Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

Tượng cát

Chủ đề: Cổ tích


Sơn tinh Thuỷ tinh


Poseidon


Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho


Ễnh ương phình bụng to hơn bò


Ở đây tai vách mạch rừng


Chùa Thiên Mụ


Thỏ chạy thi với rùa


Thạch Sanh bắn đại bàng


Sự tích Tết Trung Thu


Lạc Long Quân và Âu Cơ


Không có nhận xét nào: