Thứ Tư, 7 tháng 3, 2018

USS Carl Vinson

Cũng xon xen ngắm USS Carl Vinson "Gold Eagle" @ vịnh Đà Nẵng hehe. Xời, tưởng gì, bé tí hihi:

Còn đây là hình họ chụp:


Không có nhận xét nào: