Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018

Chiều muộn 1/1/2018 - 15 tháng (mười) Một Đinh Dậu

Một ngọn đèn trời giữa những ngọn đèn người :-)


Không có nhận xét nào: